BADSHAHI SHORBA (Soups)
......................................................................................................................................................................................................................................

MAKHI KA SHORBA
Sweet corn soup

SUBZI KA SHORBA
Mixed vegetable soup

TAMATER KA GARAM RAS
Fresh tomato soup

MURGH KA SHORBA
Fresh chicken soup

MUTTON YAKHNI
Fresh mutton soup

© 2009 Shehnai Restaurant